DRAMATICKÁ PRŮPRAVA A AUDIOMEDIÁLNÍ TVORBA NA ZUŠ LIBČICE

Literárně dramatický obor nabízí ke studiu dva základní předměty - Dramatická průprava (u mladších Přípravná dramatická výchova) a Audiomediální tvorba (filmaři*).

Co mohou děti očekávat
?

Práce na hlavním (ročním) projektu

Dramatická výchova - divadelní představení
Audiomediální tvorba - natáčení krátkých filmů, focení a další tvorba s audiomediálním obsahem.

Techniky na rozvoj divadelních dovedností

Tento obsah je více akcentovaný u "dramaťáků", nicméně se jedná o společný základ pro oba obory a procházejí jím v různých úrovních všichni žáci.
- pohybový rozvoj
- hlasový rozvoj
- dramaturgické semináře (práce s příběhem)

Techniky na rozvoj dovedností v oblasti audiomediální tvorby

Tyto techniky jsou patrnější u žáků audiomediální tvorby, nicméně se s nimi v různém rozsahu setkávají i třídy "divadelníků".

Hry

Hry jsou důležitou a nedílnou součástí naší práce. Leckdy nemusí přímo souviset s oborem. Rozvíjíme při nich spolupráci, slouží k relaxu po náročnější práci a ke stmelení třídy.

Práce na menších projektech

Tyto projekty nejsou primárně určené k veřejnému předvedení, i když občas učiníme výjimku. Obvykle nepřesáhnou rozsah jednoho setkání.
Smyslem snažení je učit děti pracovat projektovým způsobem a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence:
1) Umím vymyslet určitý projekt
2) Dokážu projekt prezentovat před ostatními, učím se je nadchnout pro svou myšlenku
3) Raduji se z umožnění realizace mého projektu/dokážu uznat, že projekt jiných dětí je zajímavější a přijmu jiný koncept
4) Začínám pracovat na projektu. Uvědomuji si svou roli v týmu, snažím se svými dovednostmi přispět k výslednému dílu.
5) Realizuji s ostatními projekt.

Obrázek o fungování literárně-dramatického oboru si lze udělat na facebooku.

* Filmaři - mezi veřejností se zaběhl termín "filmaři", protože žáci audiomediálního oboru se opravdu nejvíce zabývají natáčením krátkých filmů, ale záběr vlastní práce je trochu širší...

Učitel
V tomto školním roce vyučuje všechny třídy Jaroslav Hejnic.

Aktuality

Vzhledem k tomu, že máme každoroční problém dát všechny děti LDO do kupy, pojmeme to asi stejně jako loni - buď ukázka her a technik, nebo promítání filmečků, možná nějaké menší překvapení. Účast proto nebude povinná, ale určitě potěší :-). V tomto týdnu nebude probíhat výuka, nahradíme ji Zahradní slavností.

Ve čtvrtek 28. května od 14.00 proběhne minipřehlídka "Děti hrají dětem". Těšit se můžete na představení
- O Červené Karkulce
- Kaňka
- Na kotvě Titanicu
- Krátké filmečky od mladých filmařů.
Místo: Sál CVA
Vstup zdarma

V pondělí 28. května od 13.45 proběhne minipřehlídka "Děti hrají dětem". Těšit se můžete na divadelní představení "O Červené Karkulce" a na krátké filmečky od mladých filmařů.
Místo: Sál ZUŠ Libčice N/V
Vstup zdarma.

Platí pro všechny. Tradiční přehlídka všech souborů LDO Libčice (filmařů i dramaťáků). Jedná se o nejdůležitější přehlídku během celého roku, zrušte proto prosím dětem všechny kroužky, sobě všechny schůzky, porady a práce a přijďte si to s námi užít :-). Běžná výuka je v tomto týdnu zrušena a je nahrazena Chlubírnou 2018.

Galerie


Facebook - Všechny fotografie ze školního roku 2017/2018 jsou přípstupné na zde

Vánoční přání

Video vánoční přání rodičům

Filmová studia a divadelní soubory: Člun plný prstenů / Chcíplá veverka / Anděl na poličce / Roháč na talíři / Sedm mafinů a jeden koláč / Opičky

Vánoční přání jsou pod heslem. Heslo vyluštíte podle následujících indicií: čtyři písmena / bez čárek / všechna písmena malá / jméno učitele dramaťáku - Přejeme krásné vánoce

Chlubírna 2017

Přehlídka dětské divadelní a filmové tvorby ve Velkých Přílepech - 2016/2017

Videa filmařů z Libčic najdete na youtube kanálu Dramky . Videa z představení divadelního představení dodáme do konce školního roku, stejně tak i videa filmařů z Prahy. Fotky od Marka Coufala (Velké díky :-) jsou k vidění zde.

Chlubírna 2016

Přehlídka LDO souborů ZUŠ Libčice ve Velkých Přílepech, 2015/2016

Fotky k vidění zde
- Soubor Nůžky: O drakovi a Princezně
- Soubor Akšomák: Amálka jde pozdě do školy
- Soubor Pavouk Duch Krty Krty: Kněžna Traumská
- Soubor Ketala: Já nechci brýle!
- Soubor Ketala: Momo, Popo a Toto

Všechny další informace o ZUŠ najdete na www.zuslibcice.cz