Ostatní hry

KLIDNÉ HRY 

Celníci a pašeráci

Pravidla
- Děti se rozdělí na dvě poloviny.
- Jedna skupina dostane šátek.
- Druhá skupina musí uhodnout, kdo má šátek.
- Nesmí se dělat prohlídka, ale hádající skupina může využít šesti úkolů/otázek, při kterých bude pašeráky bedlivě sledovat celou druhou skupinu. Poté hádá, kdo má u sebe šátek.

Čaroděj (spolupráce)

Zlý čaroděj vám ukradl důležité věci. Vy chcete své věci nazpět a nezbývá vám, než si pro ně dojít. Cesta je nebezpečná. Dokonce při ní můžete přijít i o život!

Pravidla

- Děti se mohou pohybovat pouze po vyznačené trase (šátky, židle, lavička, kameny, kláda...), nesmí šlápnout na zem. Úkolem je dojít si pro svou věc (láhev na pití, klíče, plyšák...), a vrátit se s ní na bezpečné území.
- Děti se mohou pohybovat pouze ve chvíli, kdy čaroděj nedává pozor a je k nim otočený zády.
- Dítě, které čaroděj spatří v pohybu, zkamení.
- Vidí-li čaroděj v pohybu zkamenělé dítě, nechá kámen puknout a hra končí i pro všechny ostatní děti.
- Čaroděj může děti i "mučit", aby je donutil k pohybu - snaží se je rozesmát, vystrašit, pomocí lsti je nechat promluvit a podobně.
- Všechny děti musí dojít pro svou věc a vrátit se zpět na bezpečné území. Když jediná věc, nebo dítě zůstane na území čaroděje, prohrává celá skupina. Z toho důvodu, děti, které jsou zdárně v cíli, nesmí zlobit, ale pomáhají navigovat děti na trase, upozorňují na otáčejícího se čaroděje.

Poznámka

Čaroděj může hru zpestřit o různé prupovídky. Já například začínám takto: Čaroděj usíná, čaroděj spí, čaroděj snívá si, co všechno sní... Dal bych něco dobrého k jídlu. Třeba lidské oči vařené na muších křídlech. To je skutečná lahůdka!

Elektrika


Hra na kooperaci a na postřeh

Pravidla

- Děti rozdělíme do dvou skupin, skupiny vytvoří dvě řady. Děti se ve skupinách drží za ruce.
- První dvě děti hledí před sebe. Učitel hodí korunou. Když spadne pana, posílají signál, když padne orel, signál neposílají. Poslat signál znamená zmáčknout ruku vedle sedícímu dítěti.
- Poslední děti v řadě mají za úkol přijmout signál a vzít věc (např. míček) do ruky. Kdo vezme první míč, vyhrává.
- Po každém kole jde dítě, které bylo vzadu na první místo, zbytek skupiny se posune o jedno místo dozadu.

Hra na šestý smysl

Schopnost vcítit se do povědomí druhých a vidět věc jejich očima

Pravidla:
- Děti zapisují na papír odhad toho, co si budou myslet ostatní

Otázky:
1) Napište měsíc v roce
2) Napište jedno číslo
3) Napište jedno z těchto slov: plíce, játra, slezina, srdce, ledviny
4) Jmenujte konkrétní píseň
5) Finanční obnos
6) Slabika
7) Nakreslete křížek, čtvrec, trojúhelník, vlnovku - zakroužkujte jeden znak
8) Napište jedno jídlo
9) Napište jednu barvu
10) Jste s někým ve velkém obchoďáku a ztratíte se. Napište místo, kde se bude hledat.
11) Napište město
12) Napište hudební nástroj

Kámen, nůžky, papír - židlovaná

Pravidla

- Děti rozdělíme do dvou týmů.
- Uděláme řadu z židlí/šátků... (na osm dětí patnáct židlí)
- Děti si sednou na židle. Každá skupina obsadí židle tak, aby seděla co nejdále o druhé skupiny.
- Děti soupeřích týmů, které jsou k sobě nejblíže, si střihnou kámen, nůžky, papír. Vítěz si poposedne o jednu židli blíže ke středu, zbytek týmu si poposedne též o jednu židli vpřed.
Dítě, které prohraje, jde na židli, kde seděl poslední z týmu, ostatní děti si poposednou vpřed. To znamená, že tým zůstane tam, kde byl, prohodí se pouze děti "střihači".
- Tým, který se jako první dostane na prostřední židli, vyhrává.

Kompot (padavky)

Dětem rozdáme čísla, nebo druhy ovoce. Vždy, když řekneme např. jablko, začnu počítat do tří. Ten kdo je jablko nic nedělá, jen stojí. Když řeknu tři, spadne bezvládně na zem. Když ho ostatní stačí chytnout, dostává bod družstvo, když spadne, dostávám bod já.

Letadlo (důvěra)

Motivace: Říká se, že letecká doprava je nejbezpečnější způsob dopravy. Počet zraněných a mrtvých lidí je v porovnání s dopravou na silnicích minimální. I přesto většina lidí při nastupování do letadla pociťuje větší obavy, než při nastupování do auta.
Čím to je? Děti hledají důvody.
Asi se shodneme na tom, že důležitá je důvěra v pilota a v letadlo samotné. Jednomu výrobci letadel se stalo, že mu spadla dvě letadla z jeho výroby. Důvěra leteckých společností, které si tyto letadla nakupují, byla samozřejmě hned pryč a tato společnost nebyla schopna prodat jediné letadlo a tato firma čelila krachu.

Pravidla

Instrukce:
- My si teď budeme hrát také na letadlo. Vaším úkolem bude zvednout pomocí šátků jednoho z vašich kolegů a dopřát mu pocit bezpečného letu. Někoho pouze zvedneme, někoho můžeme lehce pokolébat, jiného zkusíme i poponést. Dítě, které nastoupí do letadla, k vám musí cítit naprostou důvěru. Snažte se, ať o ní nepřijdete.

- Jedno z dětí hraje letušku, která uvede dítě - pasažéra do letadla, kde ho usadí (uloží) na připravené šátky a popřeje mu příjemný let.

Nášlapná mina

Děti mají za úkol projít co nejrychleji minovým polem.

Pravidla
- Na zem dáme dvě řady očíslovaných papírků (1 - 12: podle věku). Jedna řada je červená, druhá modrá.
- Děti rozdělíme na dvě družstva.
- Učitel si zapíše, pod jakými čísly jsou schované miny. Nikdy nesmí být dvě miny vedle sebe.
- Z každého družstva postupuje hráč o jedno pole vpřed. Vybírá si, zda chce na červené, nebo modré.
- V případě, že hráč stoupne na minu, vrací se zpět na start, místo něj nastupuje další hráč z týmu. Postupně tak hráči odkrývají, kde jsou bomby.
- O to, kdo půjde první se losuje.
- Hráči si nesmí nic zapisovat, vše si musí pamatovat.
- Kdo dojde první do cíle, vyhrává.
- Hru můžeme variovat - děti si mohou radit, nebo naopak nesmí, mohou požádat o jednu nápovědu z publika atd.

Pravda, nebo lež

Pravidla
Děti hrají různé příhody, které se jim staly, mohou si je i lehce přibarvit. Ostatní pak hádají, jestli hrají pravdu, nebo lež. Dobře využitelné na začátek školního roku, kdy děti vyprávějí příhody z prázdnin.

Rád bych ti něco řekl


Děti si navzájem říkají, co je na druhých těší a štve. Například: "Milado, nic proti tobě nemám, ale štve mě, že si pořád chceš hrát s Janou, ale to je přece i moje kamarádka. Na druhou stranu ti chci říct, že se mi líbí, jak se dokážeš oblékat. Máš to vždy sladěné, jsi pro inspirací."
Pravidla - Osočené dítě se nesmí ospravedlňovat, ale musí vždy odpovědět: Děkuji, žes mi to řekl.
Upozornění - Hrajeme jen tam, kde je velká (nebo alespoň přiměřená) důvěra ve skupině.

Zkouška všímavosti (kimovka)

Úkolem této hry je zapamatovat si maximum detailů na dětech z týmu soupeřů.

Pravidla

- Děti rozdělíme na dva týmy.
- Úkolem každého týmu je sepsat šest - deset tvrzení, na které bude druhý tým odpovídat formou ano - je to pravda, nebo ne - není to pravda.

Příklad: Adélka měla na nohou boty. Jeroným seděl na zemi. Eliška měla vlasy v culíku. Katce scházela náušnice v levém uchu.

- Každý tým si nechá své sepsané otázky u sebe. Poté následuje "prohlížení" soupeřů. Oba týmy se proti sobě postaví a navzájem se prohlíží.
- Po vzájemném prohlédnutí se, si týmy vymění tvrzení a písemně doplní ano, nebo ne.
- Týmy na sebe při psaní nesmí vidět.
- Za každou správně odpovězenou otázku získává tým bod.


Poznámky
- Děti mohou své protivníky samozřejmě i mást. Například Štěpán si nasadí brýle od kamaráda, ty však nejsou obsažené v žádném tvrzení. Namísto toho tvrzení u Štěpána bude znít: Štěpán má modré oči.
- Každé dítě u sebe může provést maxmálně tři změny oproti přítomnému stavu. Například dát si ponožky na ruce, sundat si řetízek z krku, nebo si vzít jednu věc, kterou neměl během setkání trvale u sebe (svačinu, boty...).

POHYBOVÉ HRY

Čtyři ruce, dvě nohy

Pravidla

- Učitel zadá, kolik rukou/nohou, zadků, zad atd. může zůstat na zemi. Děti se musí postavit tak, aby splnily úkol.

- Hru můžeme spojit i s běhačkou - necháme děti několikrát oběhnout místnost, až poté staví souchu.

Místa si vymění

Hra často využívaná při seznamování dětí. Rády ji však hrají i děti, které se důvěrně znají.

Pravidla
- Děti si sednou do kruhu na židle, nebo na značky. Jedno dítě stojí.
- Stojící dítě řekne výzvu, která se týká i jeho samotného. Například: Místa si vymění všichni ti, kteří mají rádi hranolky, mají růžové ponožky, nemají rádi matyku...
- V tu chvíli si musí všichni ti, kterých se výzva týka.
- Dítě, které nestačí obsadit místo, říká další výzvu

Poznámka
- Občas se stane, že některé děti zůstávají naschvál uprostřed, aby mohly říkat výzvu a hra začne ztrácet tempo. V tu chvíli může učitel zařadit trestné body. Ten, kdo zůstane uprostřed, získá písmeno T. Když zůstane uprostřed podruhé, získá písmeno R. Postupně může získat písmena, která utvoří slovo TRDLO a ostatní děti se mohou Trdlu posmívat říkankou Trdlo si prdlo. Podle psychické zdatnosti předpokládaného dítěte učitel zvolí délku posmívání - 10 - 30 vteřin. Hrozí-li, že Trdlo uvnitř kruhu nezvládne posmívání dětí a rozbrečí se, ukončí učitel hru před nasbíráním všech písmen s odkazem na časovou tíseň.

Na jelena

Pravidla
- Děti vytvoří kruh. Jedno dítě si stoupne do kruhu a představuje jelena.
- Úkolem dětí je vybít jelena.
- Aby některé z dětí mohlo vybíjet, musí mít nejprve nabito. To znamená, někdo mu musí nahrát a přihrávka nesmí spadnout na zem.

Ovečky a vlci

Pravidla
- Na zemi vytvoříme z provazů tři ovčince (kruhy).
- Jedno dítě je vlk, ostatní jsou ovce.
- Ovce mají za úkol pobíhat mezi ovčincemi, vlk je musí chytit (fyzicky). Ovce je v ovčinci ve chvíli, kdy do něj dostane obě chodidla. Ovečky si mohou navzájem pomáhat.
- Chycená ovce se stává vlkem a též chytá.

Pepíčku pípni

Pravidla
- Děti jsou v kruhu
- Dvě uvnitř kruhu mají zavázané oči
- Jedno z nevidících dětí má v ruce šátek. Řekne "Pepíčku pípni". Druhé dítě pípne. První dítě má za úkol plácnout šátkem druhé dítě.

Stop zem

Pravidla
- Jedno dítě má zavázané oči a snaží se chytnout ostatní.
- Ostatní se mohou pohybovat pouze nad zemí, nebo na vymezených místech (židle, lavičky, prolézačky, šátky...)
- Děti mohou mezi místy přebíhat, ale ve chvíli, kdy chytač řekne stop zem, musí být na vymezeném místě. Když je na zemi, nebo když je chyceno, stává se samo chytačem. Je-li v tu chvíli na zemi více dětí, dají si kámen nůžky papír, kdo prohraje, stává se chytačem.

Vymění se čísla - Nevidomá varianta

Pravidla- Děti vytvoří kruh.
- Jedno dítě jde doprostřed, učitel mu zaváže oči.
- Zbývajícím dětem učitel rozdá čísla.
- Dítě uprostřed řekne dvě čísla.
- Děti, které mají vyřčená čísla si musí vyměnit čísla, aniž by se jich dítě se zavázanýma očima dotklo.

Vymění se čísla - Vidomá varianta

Pravidla
- Děti posadíme do kruhu na značky.
- Jedno dítě se otočí.
- Učitel dětem v kruhu rozdá čísla podle počtu hráčů.
- Otočené dítě vstoupí doprostřed kruhu a řekne dvě čísla.
- Děti označené těmito čísly se musí beze slov domluvit, vyrazit a vyměnit si svá místa, aniž by dítě uprostřed stačilo jedno z míst obsadit. Když se mu to nepodaří, zkusí to ještě jedno - řekne rovnou další dvě čísla. Po druhém pokusu, úspěšném i neúspěšném, se vrací zpět na své místo.

Poznámka- Učitel rozdává čísla vždy podle určitého klíče, který si děti mohou zapamatovat. Popořadě, ob jedno dítě, jedno dítě zleva druhé zprava atd.

Vložte svůj text...