Talentové zkoušky - Pondělí 4. 6. a čtvrtek 7. 6. 2018

04.06.2018

OBECNÉ INFORMACE ZUŠ

Žáci jsou přijímáni na základě přijímacích talentových zkoušek, které probíhají v termínu vypsaném ZUŠ Libčice N/V.

Minimální věk: přijímáme žáky, kteří dosáhli věku 5 let, a to vždy k 1. 9. na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb.Výsledky přijímacích zkoušek budou zaslány poštou. do 30. 6. 2018

V prvním zářijovém týdnu jsou přijatí žáci kontaktováni třídními učiteli ohledně domluvy rozvrhu

TALENTOVÉ ZKOUŠKY LDO

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Obecně
Literárně dramatický obor přijímá děti do dvou studijních zaměření: Dramatická průprava a audiomediální tvorba.
V případě dramatické průpravy u věkové kategorie 6 - 8 let (budoucí žáci prvních tříd ZŠ, žáci prvních tříd ZŠ) předpokládáme vytvoření nové třídy (divadelního souboru). Starší zájemci o dramatickou výchovu se včleňují do stávajících tříd.
Obor audiomediální tvorby letos nebude otvírat nový ročník. Zájemci se budou včleňovat do stávajících tříd (2.- 5. třída ZŠ)

Průběh zkoušek, kritéria pro přijímání nových žáků
Talentové zkoušky na LDO probíhají formou ukázkové hodiny, v rámci které se dítě účastní drobných her a technik. Kromě toho si každé dítě připraví básničku dle vlastního výběru. Učitel hodnotí přednes, suverenitu výstupu a schopnost pracovat v kolektivu. Dítě se účastní celého dvouhodinového programu, rodiče čekají na chodbě.


Termíny přijímacích zkoušek pro školní rok 2018/2019
Libčice N/V - pondělí 4. 6. 2018, 16.00 - 18.00 hodin, sál ZUŠ
Velké Přílepy - čtvrtek 7. 6. 2018, 16.00 - 18.00 hodin, sál CVA

Koordinátor talentových zkoušek pro literárně-dramatický obor:
Jaroslav Hejnic