Přijímací zkoušky do Literárně dramatických oborů ZUŠ Libčice

26.05.2017

Noví zájemci o studium dramatické výchovy / audiomediální tvorby se mohou hlásit prostřednictvím e-mailu jaroslav.hejnic@centrum.cz, nebo po telefonické dohodě. 

Průběh zkoušek:

Dítě se zúčastní jedné výukové lekce se třídou, ve které by v případě domluvy s vyučujícím nastoupilo. 
Dítě si připraví básničku dle vlastního výběru (na příliš krátkou, ne příliš dlouhou).
Dále bude zkoušeno z hereckých a tvůrčích předpokladů.
Přijímací zkoušky probíhají především formou hry.