Práce s prostorem

26.11.2018

 PRÁCE S PROSTOREM

1. ROČNÍK - POHYB V DEFINOVANÉM PROSTORU PODLE ZADÁNÍ

Princezny zachraňují prince ze spárů zlé čarodějnice


  1.
  setkání - Poušť
  Motivace: Jsi princezna, který jde zachránit prince - začaroval ho zlý čaroděj a nyní je na druhém konci země (pro kluky platí obráceně).Začínáme na poušti. Při hledání prince jsme narazili na bandity a ti nám sebrali boty.
  "Písek je horký a pálí nás do nohou." Děti hrají chůzi v rozpáleném písku.
  "Náhle před sebou vidíme zelenou oázu. Pojďte schladíme si nohy!" Děti vstoupí do imaginárních oáz a hrají úlevu.
  "Nedá se nic dělat. Jestli chceme najít prince, musíme pokračovat v cestě. V oáze jsme naštěstí dostali nové boty. Trápí nás však něco zcela jiného. Dochází nám zásoba pití. Máme štěstí! Támhle je vidět jezero! Ale ne! Byla to pouze fata morgána!" Děti se vlečou pouští, zkouší vymáčknout z lahví poslední kapky vody... Když vidí jezero, doběhnou k němu a začnou z ho pít. Je to však jen písek. Děti plivají písek.
  "Loučíme se se životem. Usínáme."
  "Druhý den slyšíme hlas. Ahoj člověče!" Zní velice zdálky, ale když pootevře oči, stojí nad námi beduín a nabízí nám vodu." Děti hltavě pijí.
  2. setkání - Step a bažina
  Nejprve s dětmi opakujeme scénu z minulého setkání. Přidáváme průchod stepí.Začíná foukat vítr. Je vichřice. Strhává nás, my ale pokračujeme dál. Někdy musíme až k zemi a chytit se drnů trávy. Step jsme překonaly. Čeká nás průchod bažinou. Nejdřív je bahna po kotníky, poté po kolena, po stehna, topíme se. Voláme o pomoc. Přichází muž a zachraňuje nás. Ukazuje nám, kudy musíme přes bažinu - jednotlivé ostrůvky, které je nutné přeskočit.
  3. setkání - Hrad
  Opakujme techniky.
  Už jsme u hradu a jdeme zachránit prince. Začínáme u hradeb. Kryjeme se u zdi (děti jdou zády k imaginární zdi). Přes hradby vyhlédne čarodějnice (děti se rychle skrčí.) Vcházíme do hradu vchodem pro služebnictvo (děti jdou doprostřed jeviště a rozhlíží se). Náhle se na chodbě objevuje čarodějnice. Naštěstí zde je i lavice, pod kterou se můžeme schovat. (děti zalezou pod imaginární lavici). Už jsme u pokoje, ve které je uvězněný princ. Odemykáme a shledáváme se!4. setkání - Opakování

2. ROČNÍK - SAMOSTATNÉ VYMEZENÍ PROSTORU A HRACÍ PLOCHY

Vločky ve větru

1. setkání - Vločky ve větruMotivace: Představujte si, že jste vločky, které poletují vzduchem. Každý vločka je čistá, bílá a lehounká, občas do ní foukne vítr a popožene ji o kus vedle.
Vaším prvním úkolem je samostatně se pohybovat prostorem a vnímat náladu hudby1. Nesmíte do nikoho vrážet, pohybujete se po celém jevišti, chodite tam, kde nikdo není, neustále se hemžíte v prostoru.Ve chvíli, kdy učitel foukne a naznačí rukou směr větru, všechny vločky letí jedním směrem, poté se opět rozprostřou do prostoru.
2. setkání - Padající vločky
Přidáváme další zadání - Vločky budou postupně padat k zemi podle předem domluveného pořadí. Vločka se na zemi překuluje a převaluje, poté vstane a uvolní místo další padající vločce.
3. setkání - Vymezení prostoru pro sóloVymez si prostor, nikoho nekryj!
Děti opakují techniku, ale dávají si pozor na to, aby dítě se sólem (vločka na zemi) nebylo nikým kryté a vystupovalo v předem určeném prostoru (střed jeviště, blíže k divákovi).
4. setkání - Vločky se roztékajíVločky se roztékají
Opakujeme techniku. Všechny vločky padají postupně k zemi, učitel tu a tam foukne a prožene děti po jevišti.
V závěru padají všechny vločky na zem a roztékají se. Úkolem dětí je "zabrat" celé jeviště. Lze procvičovat tak, že se děti chytnou za ruce a nohy a roztáhnou se na maximum.

3. ROČNÍK - POHYB V PŘESNĚ VYMEZENÉM PROSTORU

Vojenská přehlídka s následným přepadením od nepřítele


1. setkání - Pochodové cvičení
Nejprve děti učíme pochodové cvičení.
Pochodem vchod, pravá, pravá, pravá, pravá, vpravo v bok, pravá, pravá, pravá, pravá, vpravo v bok...zastavit stát.
Když jsou si děti trochu jisté, přidáme píseň2.
Učitel pochoduje s dětmi.
2. setkání - Napadení nepřítelem
Probíhá vojenská přehlídka - pochod. V tom jsou děti napadené nepřítelem.
Učitel vypne pochodovou skladbu a pustí zvuky střelby 3
Každé z dětí skočí do svého úkrytu. Učitel s dětmi vymýšlí, kdo má jakou zbraň a kde je schovaný.
Každé dítě tu a tam vyhlédne z úkrytu a střelí směřem do diváků.
Platí pravidlo, že děti musí být rozmístěné po celém prostoru.
3. setkání -
Střídání stanovišť
Učitel zkouší jednotlivé děti z pochodu. Nejšikovnější dítě získává funkci generála a nastupuje na místo učitele.
V rámci střelby přichází nový prvek. Děti se na pokyn musí vystřídat v úkrytech. Mění si zároveň i zbraně. Každé dítě si musí zapamatovat - kde je jaká zbraň a jak se v jakém úkrytu chovat (někdo je za stromem, jiný vykukuje ze zákopu, další dítě je za zídkou, sniper pouze leží a střílí...)

4. setkání - Hromadný výbuch
Děti opakují a procvičují cvičení.
Nový prvek - granát. Učitel vhodí na závěr cvičení mezi děti imaginární granát, děti "umírají".

4. ROČNÍK - TERMINÁTOR/ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ


Ještě budu koumat. Zatím mě napadlo:

Terminátor

Z dětí se stanou Terminátoři - kdy jim někdo ustřelí, nebo usekne ruku, ruka jim dorůstá. Když přijdou o nohu, dojdou si pro ní a opět se scelí. Představa - nějaká detonace, dítě se překvapeně podívá, že mu chybí kus těla, jde si pro i se svým omezením - základem je hlídat si celý prostor... ještě nějak dokoumat...

Nebo Alenka v říši divů

Hrajeme různé běžné situace - čteme knihu, zavazujeme si tkaničky, hrajeme na klavír, píšeme dopis. Potom hrajeme to samé, ale jsme menší, nebo větší...

Step by step

Tvorba živých obrazů na základě námětů -
nikoho nekrýt, tvorba kompozice, práce s prostorem - Step by step

1 Doporučená hudba pro techniku - Lubošť Andršť - album: Acoustic set - skladba: Follow your heart

2Skladba - vojenska prehlidka - pisen - Sound_Off_Alert_March (youtube library)

3Zvuk - vojenska prehlidka - zbrane - (youtube library)