Pokračování ve školním roce 2017/2018

25.05.2017

Děti by měly domů přinést papír o pokračování/nepokračování dítěte v příštím školním roce. Vyplňte ho prosím a pošlete zpět po dětech. Z kapacitních důvodů budeme muset posunout časy a sloučit některé třídy. Předběžný rozvrh vypadá následovně, ještě s ním budeme šoupat podle toho, jaké děti budou pokračovat.

Velké Přílepy
úterý 13.10 - 15.25 současní prvňáci, budoucí druháci (vyzvedávání z družiny + vracení do ŠD)
čtvrtek 13.10 - 15.25 současní druháci + Nela, budoucí třeťáci (možná i část budoucích druháků)
čtvrtek 15.35 - 17.40 nejstarší ročník
Libčice
středa 13.10 - 15.25 současní prvňáci, budoucí druháci a prvňáci (vyzvedávání ze ŠD)
středa 15.35 - 17.40 Filmaři (holky Mářa a spol. + případně starší kluci)
pátek 13.30 - 15.45 Filmaři (mladší + případně starší kluci)

Pro zvažování o pokračování nastíním vizi nového školního roku.
Rád bych, aby u filmařů bylo vždy 3 - 6 dětí ve třídě, u dramaťáků 4 - 10 dětí ve třídě (s přibývajícím věkem a zkušenostmi raději méně početné třídy), ale to jsou spíše přání, realitu přizpůsobíme zájmu dětí a aktuální situaci.
Náplní bude příští rok podobný letošnímu, jen se opět více posuneme směrem k divadlu i filmu. To znamená, že hry zůstanou, ale bude jich o trochu méně, protože na děti budou čekat zas o fous větší tvůrčí výzvy.
Doufám, že v příštím roce už s dramaťáky vyrazíme i na nějakou přehlídku, ať mají děti srovnání s okolním světem. Chtěl jsem už i letos, ale je to trochu komplikované. Týkat se to bude spíše starších dětí (třeťáci a výše).
Filmaři letos hledali podstatu svého bytí. Pokračování filmařů se bude blížit více dramaťácké linii, tzn. děti se budou ve větší míře věnovat herectví a tvorbě příběhů, technické řešení filmů bude přibližně na stejné úrovni jako letos.
I v příštím roce bude probíhat bloková výuka (3 týdny se děti učí určité dovednosti, 4 týden probíhají zkoušky).