Monolog

11.03.2019

Dítě má za úkol připravit si monolog na dvě minuty na dané téma.

V našem případě přidáváme hru "monolog" k tématu emoce. Dítě vzpomíná na určité situace, které souvisí se zadanou emocí. 
Při prvním setkání si každý připraví jen výčet situací, které ho např. naštvaly a sdělí je ostatním. Mělo by se jednat o minimálně dvě situace, maximálně čtyři.
Na druhé setkání si každé dítě na základě těchto situací připraví monolog. Je povolené přinést si s sebou taháky - malé lístečky, na kterých jsou body proslovu. Dítě může během vyprávění vcházet do situací, hrát různé postavy atd.
Na každý monolog jsou vyhrazené dvě minuty.

Ukázka monologu v rámci stand-up - Pavlásek - Pejskaři