Já ne, to ty!

18.02.2019

Děti sedí v kruhu. Jedno z dětí na sebe ukáže a jv určité emoci řekne: Já ne. To ty! (naštvaně, šťastně...) ... a ukáže na další z dětí. Dítě zareaguje v jiné emoci. Důležité je udržet jednu emoci na celý výstup: Já ne, to ty.