Honička - vojenské hodnosti

27.05.2019

Cílem hry je získat poklad - lístečky na vytyčeném území. 

Na začátku hry je každý vojín. Aby získal nějakou hodnost, musí oběhnout určený úsek. Poté si losuje, zda bude desátník, poručík, nebo generál. S vylosovanou hodností může jít pro poklad. O ten však bojuje. Musí počkat na další dítě a vyzvat ho na souboj. Když má vyšší hodnost, vyhrává lísteček. Když má nižší hodnost, odevzdá svůj lístek a musí běžet znovu (odevzdávají oba dva soutěžící, ale jen jeden vyhraje lísteček). V případě, že si někdo vylosuje lísteček vojína, má možnost zvýšit si hodnost tím, že uběhne dvojnásobek základní dávky pro desátníka, pak dostane poručíka, nebo trojnásobek, pak dostane generála. 
Učitel má připraveno dostatek lístečků vojínů - za každý oběhnutí získává dítě jednoho vojína, kterého pak dále směňuje za vyšší hodnosti.
Když se setkají dvě stejné hodnosti, dají si kámen, nůžky, papír.