Červen: vystoupení, speciální hodiny, zakončení šk. roku

25.05.2017

Rychlopřehled

středa 14. 6.   I   13.15 - 16.30   I    pouze Libčické třídy
Hraní a promítání pro družiny v Libčicích + speciální hodina

čtvrtek 15. 6.   I    13.15 - 16.30   I   pouze Přílepské třídy
Hraní pro družiny v Přílepech + speciální hodina

pátek 16.6.  I   13.30 - 15.45   I   Natáčení videodokumentu o filmařích
Nekoná se.

pondělí 19. 6. - Zahradní slavnost   I    15.00 - 19.00    I    všechny třídy (filmaři i dramaťáci) - ZUŠ Libčice - Letecká 441, Libčice

středa 21. a čtvrtek 22. 6. - Výuka odpadá 
Nahrazeno zahradní slavností, speciálními hodinami a hraním pro družiny.

Předávání vysvědčení proběhne
v Libčicích ve středu 28. června v 17.00
v Přílepech ve čtvrtek 29. června v 17.00 

---

Podrobnější informace:


Rád bych, aby si každá třída do školního roku alespoň ještě jednou, ideálně dvakrát, zahrála stávající představení a filmaři promítli své filmy ve veřejném prostoru. Z toho důvodu jsem domluvil následující vystoupení:

Libčické třídy - středa 14. 6. - hraní a promítání pro školní družiny a spolužáky v ZUŠ + speciální hodina
Čas 13.15 - 16.30
Účastní se jak dramaťáci, tak filmaři.
Po skončení akce (cca ve 14.30) zůstávají všichni dramaťáci a filmaři v ZUŠ na speciální hodinu, rodiče si je mohou vyzvednout v 16.30.
Děti vyzvednu z družiny ve 12.45, kdo nechodí do družiny přijde na 13.15 do ZUŠ (Matyldu dořešíme individuálně). Kluci z Kralup přijdou podle svých možností, končí s ostatními v 16.30.
Akce se budou účastnit i páteční filmaři v rámci mimořádné hodiny. V pátek 17. 6. proběhne normální výuka, volno si vybereme až v pátek 23.6.
S sebou prosím velkou svačinu a pití.

Přílepské třídy - čtvrtek 15. 6. - hraní pro družiny a spolužáky v CVA + speciální hodina

13.15 - 16.30
Děti z první třídy vyzvednu ve 13.00, všichni ostatní se sejdou ve 13.15 v CVA. Po skončení představení zůstanou děti společně v CVA do 16.30. U druháků a starších dětí prosím o napsání zprávy, že mohou odejít samostatně na 13.15 do CVA.
Prvňáky a druháky vyzvednu před třináctou hodinou z družiny. S sebou prosím velkou svačinu a pití.

Všechny třídy (Libčice i Přílepy) - pondělí 19. 6. - Zahradní slavnost
Na celé odpoledne je naplánována tradiční zahradní slavnost, která bude vyvrcholením naší celoroční snahy. Na zahradní slavnosti vystoupí všichni dramaťáci, průběžně tam budeme pouštět filmy.  Hrát bude na sále. Stejně jako v loňském roce bude pro děti připraveno oblíbené pohoštění zdarma, jedná se o příjemnou rozlučkovou akci.
Časy:
Dramaťáci - 16:45
Filmaři - představují pohyblivou jednotku v programu. Upřesním ve středu.