Čarodějnice, skřítkové a obři

04.03.2019

 Obři mají ruce nad hlavou, vyvalené oči, otevřenou pusu a hrozivě řvou, čarodějnice mají v ruce koště a dělají zvuk jako při startování motorky, přičemž nohou "nahazují koště", skřítci ukazují prstem, strouhají mrkvičku a říkají "Šmidli šmidli šmidli."

Systém je podobný jako u kámen-nůžky-papír. Obr přemůže čarodějnici, čarodějnice skřítka a skřítek zase obra.

Potom co vedoucí řekne "Teď!" se obě družstva otočí a udělají pohyb a zvuk typický pro jejich bytost. Pokud jedno družstvo zvítězí, tak se okamžitě všichni z tohoto družstva vydají chytat členy poraženého družstva, a koho chytí, ten se k nim přidá. Poražení se ale mohou zachránit před chycením, pokud stihnou doběhnout za předem určenou hranici (30 kroků) , kterou je dobré označit např. batohem.

Dá se to hrát i ve vodě, např. na koupališti, ve vodě se ale hůř pohybuje, tak hra získá trochu jiný rozměr.

zdroj: Hranostaj