Bezruká štafeta

20.05.2019

Rozdělíme skupinu do družstev po 6 - 10 hráčích. Každá skupina bude mít vymezený krátký úsek, ve kterém si musí všichni členové předat bez pomoci paží vybraný předmět. Předávaný předmět leží na židli před družstvem. Vyhrává družstvo, jehož poslední hráč jako první donese předmět na vyznačené místo.

zdroj: https://pf.ujep.cz/~blaha/dphksp01.htm