Jaroslav Hejnic

Pod Saharou 714, Libčice N/V

+420 608 520 372

jaroslav.hejnic@centrum.cz

Jaroslav Hejnic (*1979) je scénárista a pedagog. Vystudoval scenáristiku (Konzervatoř a VOŠ J. Ježka), vychovatelství se zaměřením na dramatickou výchovu (PedfUK), výchovné poradenství (FFUK - CŽV), dramatickou výchovu pro pedagogy (CTD a DAMU - CŽV) a absolvoval množství kratších kurzů (Mezinárodní  kurz filmové a animované tvorby, výcvik pro peer pracovníky...).

Aktuálně píše scénáře pro divadlo a rozhlas, učí v ZUŠ Libčice dramatickou výchovu a audiomediální tvorbu.
Kromě toho realizuje na základních školách výukové programy zaměřené na praktické využití filmových dovedností pro dětskou tvorbu.