.                                                            .

JAK NAPSAT PŘÍBĚH

Cíle programu

  • Seznámit děti s klasickou výstavbou dramatického díla, kterou lze později aplikovat i při psaní slohových prací.
  • Vzbudit zájem o vlastní autorskou tvorbu
  • Nabídnout dětem jasně koncipovaný návod pro první literární pokusy

Průběh programu

  • V úvodní části předá lektor dětem lístky s rozstřihanými částmi jednoduchého příběhu. Děti se ve skupinkách snaží seřadit příběh tak, aby dával smysl. Během tohoto úkolu se seznamují se základními pojmy - expozice (úvod), kolize (zápletka), krize atd.
  • V další části vypráví lektor příběh/pohádku, na které vysvětluje jednotlivé pojmy. Vyprávění je vedeno interaktivní formou - děti v rámci vyprávění plní úkoly a stávají se součástí příběhu.
  • V závěrečné části se děti věnují hromadné autorské tvorbě. Zkoušejí vymýšlet zápletku, udržovat napětí v příběhu a hledat neočekávané konce.

Věk

  • 4. a 5. třída

Časová dotace

  • 3 vyučovací hodiny

Cena

  • 100 Kč