Běhačky

HRY NA ÚVOD - BĚHAČKY

Bezvědomí

Pravidla
- Jsou dva honiči, kteří chytají ostatní.
- Ten, koho se dotknou, upadá ihned do bezvědomí. Děti se snaží o "estetické" ztvárnění - nejprve ztuhnou, pak se bezvládně složí.


- Záchrana proběhne tak, že zachránce přetočí honěného do zotavovací polohy a zakloní mu hlavu.

Čarodějův schovaný život

Pravidla
- Jedno dítě je čaroděj a schová si svůj život
- Ostatní děti mají za úkol schovaný život najít
- Čaroděj děti při hledání chytá. Koho chytí na toho uvalí kletbu (např. Prase!). Chycené dítě musí k učiteli a v zakletém stavu splnit jednu ze tří možností (napočítat do 25, deset dřepů, 5 kliků, 3 angličkáky).
- Hledá se pouze po dobu tří minut. Když hledači život nenajdou, vyhrává čaroděj.

Ej chu chu!

Pravidla
- V této hře jsou vždy dva honiči, kteří mají za úkol pochytat ostatní děti.
- Chytá se dotykem.
- Chycené dítě si sedne na bobek a "začne plakat.
- Chycené dítě může zachránit jiné dítě, které k němu přiběhne, dotkne se jeho hlavy a zvolá "Ej chu chu!"
- Chycené dítě vyskočí, zvolá také "Ej chu chu!" a může pokračovat ve hře.

Hrnečku vař!

Pravidla
- Jedno dítě je kaše. V ruce má šátek a honí s ním ostatní. Koho se dotkne, stává se také kaší a přidává se k honičovi.
- První honič smí běhat. Když je honičů víc, už mohou pouze chodit a představovat valící se kaši. Různě se otáčí, tančí a "kypí". Hra končí, když jsou všichni kaše.

Kačenka

Typ aktivity: cvičení / hra

Počet hráčů: všichni (optimálně 10 - 20)

Pravidla hry:

Po místnosti je rozmístěno tolik židlí, kolik je hráčů. Jeden hráč je "kačenka" a stojí na opačné straně místnosti než jedna volná židle. Ostatní hráči sedí.

Hráč-kačenka se pomalu začne kachním krokem pohybovat směrem k volné židli, vydává při tom náležité zvuky (ga, ga, ga). Cílem ostatních hráčů je nedopustit, aby si kačenka sedla na volnou židli. Jediný možný způsob bránění kačence je ten, že si na volnou židli přesedne libovolný jiný hráč (čímž se zase uvolní jeho židle).

Jakmile se někdo ze své židle zvedne (odlepí zadek), nesmí už se na tuto židli vrátit, musí si sednout jinam a židle je volná.

Hra končí ve chvíli, kdy se hráč-kačenka posadí na volnou židli.

Dovednosti / výzvy: soustředění, uvolnění, týmová spolupráce, naladění, rychlost (+ strategie, sebereflexe a týmová reflexe)

zdroj: improvous.cz

Posílání signálu

Děti se chytnou za ruce a posílají si signál.
Varianty:
- signál bez zvuku
- signál bez zvuku se zavřenýma očima
- signál se zvukem
- tři signály se zvukem. Když uděláš zvíře Mňau, nemůžeš už udělat psa. Musí to být něco jiného - vrzání, slovo, citoslovce...
- signál s emocí - vyjádři pomocí citoslovce emoci, kterou teď prožíváš
- tři signály se zadanou emocí

Šly tři opice

Děti sedí v kruhu a spojí se dlaněmi. Pravou ruku položí na levou člověku sedícímu vedle. V rytmu se posílá signál a zpívá se píseň:

Šly tři opice
do porodnice
do jakého patra šly
to nám povíš právě ty
Dítě, na které vyšla poslední slabika řekne číslo do deseti do dvaceti. Dítě posílají signál, poslední dítě musí uhnout.

Umbaj vary vary

Děti sedí v kruhu a spojí se dlaněmi. Pravou ruku položí na levou člověku sedícímu vedle. V rytmu se posílá signál a zpívá se píseň:
Umbaj vary vary vasimbo
um baj kví, a u um baj kvo.
Umbaj vary vary vasimbo
Um baj kvi kva kvo.
Přes řeku přeletěla kráva
na mostě zapískal slon - písk, písk, písk
Prase je překrásné ptáče
Slepice snesla citrón.
U slova CITRÓN se tleskne do dlaně na každé písmeno. Ten na koho vychází písmeno N musí uhnout.

Zvedněte se

Děti si vsedě v kruhu navzájem spojí malíčky a palce. Jejich úkolem je zvednout se a nerozpojit kruh.

Krvácení

Pravidla
Dvě děti - zabijáci, honí ostatní a snaží se je podřezat. Toho dosáhnou tím, že někoho plácnou do ruky, nebo nohy. Plácnutím dítě říznou. Když plácnou do břicha, nebo do zad, tak to nevadí, protože se jedná pouze o povrchové zranění, se kterým lze běhat dál.
Ostatní děti zachraňují tím, že strčí prsty do rány, čímž zastaví poranění. Musí však to poranění držet alespoň pět vteřin - počítají nahlas. Když to nestihnou, pořezané dítě krvácí dál.
Krvácející na sebe upozorňují zachránce tím, že hlasitě naříká.

Svázané dvojice

Pravidla
- Učitel rozdělí děti do dvojic a sváže jim nohy šátkem. Jedna dvojice honí ostatní dvojice.
- Honiči se však mohou kdykoliv změnit. Učitel má dvojice hráčů napsané na papírcích, a když vylosuje nějakou dvojici (cca po jedné minutě), stává se tato dvojice honičem, případně se stává honičem chycená dvojice.

Předměty

Pravidla
- Děti rozdělíme na dvě poloviny.
- Jejich úkolem je nanosit co nejvíce předmětů z kruhu do svého území.
- Trasu střeží jeden, až dva strážci. Ve chvíli, kdy se strážce dotkne někoho z dětí, musí jít toto dítě do svého domečku a tam udělat pět dřepů. Kromě toho může strážce i házet míčky, nebo šátky.
- Skupina, která má více předmětů, vyhrává.

Spisovatelský běh

Každé dítě dostane papír a tužku. Úkolem je napsat krátký příběh. Není to ale jen tak. Aby dítě mohlo napsat jednu větu, musí nejprve oběhnout místnost, nebo krátkou trať.
Pravidla:
- Na začátku hry si každé dítě vylosuje jedno slovo. Při prvním oběhu vymyslí jednu větu a tu zapíše.
- Pak si vylosuje další slovo a běží další kolo, při kterém vymýšlí pokračování příběhu. Zapíše opět další větu.
- Slovo musí v rámci věty vždy využít.

- Každý spisovat se pokusí dodržet strukturu - první věta je úvod, ve druhé větě přichází zápletka, v dalších větách příběh rozvíjí.Příklad:
úvod: Kamil šel na procházku do sadu.
zápletka: Po cestě potkal bagr a rozhodl se, že si ho vyzkouší.
rozvinutí zápletky: Snědl jablko a otočil klíčky v zapalování.
rozvinutí zápletky: Kamil vybagroval okovanou truhlici, ve které našel závoj.

rozvinutí zápletky: Nandal si závoj na hlavu a hrál si na nevěstu, která má v ruce kleště.

- učitel navíc zadává, jakým způsobem se mají děti pohybovat - jako tygr na lovu, jako ten kdo jde pozdě na schůzku, jako slimák, jako vosa, jako by jste běželi v bahně, zima, horko, běh přes žhavé uhlíky, jako když vláčíte těžký kufr, jako by vás nadnášely balónky, ohlížíte se jako zloděj který prchá z místa činu... učitel střídá zadání a běžný běh.
- když se učiteli zdá, že způsob pohybu je nedostatečný, může dítě potrestat tím, že musí hrát něco na místě bez pohybu - loď na rozbouřeném moři, plakající dítě, Otesánka, policistu při silniční kontrole...

- hodnotí se: počet vět v příběhu a příběh samotný

Švihačka

Pravidla
- Každé dítě má v ruce jeden šátek.
- Úkolem je švihnout jiné dítě od kolen dolů. Za každé úspěšný švih si dítě napočítá bod.
- Nikdy nelze švihnout jedno dítě dvakrát po sobě.

Rozšíření:
- souboje ve dvojicích - hraje se jednu minutu, nebo do první švihu, vítěz má bod pro svůj tým
- na krále: král má šátek na krku, nesmí bojovat. Vyhrává tým, který švihne krále. Když je švihnut někdo z obránců, jde splnit nějaký úkol.

Vybíjená všichni proti všem

Pravidla
- Každý se snaží vybít každého
- Vybité dítě jde stranou, čeká, až bude vybitý ten, kdo ho vybil
- Ve hře jsou tři až čtyři míče, podle velikosti skupiny a místnosti

Zajmout do kruhu

Pravidla
- Honit začínají dvě děti
- Aby někoho chytly, musí spojit vzájemně ruce a chytit další dítě "do kruhu".
- Kdo je chycený, přidává se k chytačům

Zapamatuj si slova

Pravidla
- Učitel napíše na lístečky trojnásobný počet slov, než kolik je soutěžících (u mladších dvojnásobek). Lístečky umístí do nepravidelného tvaru. Každý tým má svůj vlastní set těch samých slov.
- Děti vybíhají po dvojicích, mají možnost otočit vždy dva lístečky, přečíst si slova, ale poté je musí opět otočit nazpět. Celý tým musí koordinovat svou činnost tak, aby neotáčel stále ty samé lístečky.
- Ve chvíli, kdy má tým pocit, že už si pamatuje všechna slova, doběhne k papíru a slova zapíše. V tu chvíli však už nesmí otáčet lístečky.
- Za každé správné slovo získává tým jeden bod, za špatné slovo tým jeden bod ztrácí. Skupina, která papír odevzdá jako první má navíc dva body.

HRY NA ZÁVĚR

Na závěr vždy svolám děti do kruhu, shrnu hodinu, řeknu, co nás příště čeká a zařadím krátkou na rozloučenou.

Posílání signálu

Děti se chytnou za ruce a posílají si signál.
Varianty:
- signál bez zvuku
- signál bez zvuku se zavřenýma očima
- signál se zvukem
- tři signály se zvukem. Když uděláš zvíře Mňau, nemůžeš už udělat psa. Musí to být něco jiného - vrzání, slovo, citoslovce...
- signál s emocí - vyjádři pomocí citoslovce emoci, kterou teď prožíváš
- tři signály se zadanou emocí

Šly tři opice

Děti sedí v kruhu a spojí se dlaněmi. Pravou ruku položí na levou člověku sedícímu vedle. V rytmu se posílá signál a zpívá se píseň:

Šly tři opice
do porodnice
do jakého patra šly
to nám povíš právě ty
Dítě, na které vyšla poslední slabika řekne číslo do deseti do dvaceti. Dítě posílají signál, poslední dítě musí uhnout.

Umbaj vary vary

Děti sedí v kruhu a spojí se dlaněmi. Pravou ruku položí na levou člověku sedícímu vedle. V rytmu se posílá signál a zpívá se píseň:
Umbaj vary vary vasimbo
um baj kví, a u um baj kvo.
Umbaj vary vary vasimbo
Um baj kvi kva kvo.
Přes řeku přeletěla kráva
na mostě zapískal slon - písk, písk, písk
Prase je překrásné ptáče
Slepice snesla citrón.
U slova CITRÓN se tleskne do dlaně na každé písmeno. Ten na koho vychází písmeno N musí uhnout.

Zvedněte se

Děti si vsedě v kruhu navzájem spojí malíčky a palce. Jejich úkolem je zvednout se a nerozpojit kruh.


SEZNAMOVACÍ HRY

Deka

Národy

Každý národ má svůj zvyk, jak se představit. Jinak se představují lidé v Evropě, jinak v Africe, nebo na divokém západě.

Pravidla
- Učitel ukáže dětem, jak se představují určité národy, nebo sociální skupiny.
- Každé dítě si vybere jiné dítě, u kterého si není jisté jeho jménem a jde se s ním představit podle vzorce vybraného národa.
- U každého národa se jde dítě představit pouze jednomu, nebo dvěma dětem.
- Každé představování má společnou formu. Dítě řekne své jméno a udělá požadovaný úkon. Vyslechne si jméno druhého dítěte. Poté své jméno zopakuje, druhé dítě také.
Představován podle národů a sociálních skupin
Evropan - řekne své jméno a podá druhému ruku
Indián - Zvedne loket do pravého úhlu od těla, palec dá protilehlému rameni a opíše půlkruh. Přitom řekne - Hau! Já jsem Evžen...
Rapeři - Ťuknou si vzájemně pěstí.
Punkeři - Přiklátí se k sobě, chytnou se jako evropani, ale pak ještě otočí ruku tak, aby měli palce vzůru.
Eskymáci - Třou si navzájem nosy
Příslušníci indiánského kmene Unga Unga - Blíží se k sobě zadky a ukazují si, že v rukou nemají žádnou zbraň. Když jsou k sobě dostatečně blízko, ťuknou o sebe zadkem a řeknou své jméno.

Poznámky
- Učitel motivuje děti k tomu, aby chodily i k dětem, které neznají. Po této hře nasadí hru deka, kde bude znalost jmen velmi důležitá.

Řekni mi, co o tobě řeknu

Pravidla
- Děti rozdělíme do dvojic.
- Dvojice si o sobě řeknou to, co považují za zajímavé, nebo důležité. Mělo by se jednat o tři - pět faktů (koníčky, sourozenci, zajímavá příhoda, domácí mazlíčci...)
- Dvojice se poté navzájem představují. Zapomene-li jeden z dvojice něco důležitého, může ho po představení ten, kterého se to týká, doplnit.

Poznámky
- Děti si nesmí dělat zápisky, pracují z hlavy.

Střílečka