DRAMATICKÁ VÝCHOVA A FILMOVÁ TVORBA NA ZUŠ LIBČICE

ÚVOD   ..:..   AKTUALITY    ..:..    ROZVRH, AKCE    ..:..    GALERIE

Volby

27.05.2019

Učitel a děti si povídají o politickém systému. O tom, že existují určité strany a těm o něco jde. Zeleným o ekologii, pravicovým stranám např. o menší byrokracii a svobodnější trh, levicovým o sociální jistoty, piráti měli kampaň o tom, že budou hlídat ostatní, aby nepodváděli a nekradli, atd.

Rozdělíme skupinu do družstev po 6 - 10 hráčích. Každá skupina bude mít vymezený krátký úsek, ve kterém si musí všichni členové předat bez pomoci paží vybraný předmět. Předávaný předmět leží na židli před družstvem. Vyhrává družstvo, jehož poslední hráč jako první donese předmět na vyznačené místo.