Populárně-naučné programy a představení pro děti a mládež


Oblast - výchova ke zdraví

První pomoc - bezvědomí

Během programu si děti zejména vyzkouší jak polohovat člověka v bezvědomí při zachování životních funkcí (stabilizovaná poloha) a jak postupovat při ztrátě základních životních funkcí. Nácvik probíhá na anatomickém modelu. Ve zbývajícím čase se lektor věnuje dalším otázkám z oblasti první pomoci.

15 - 30 dětí, 6-11 let, 

90 minut, 80/100 Kč/dítě*

OBJEDNAT PROGRAM

První pomoc - Krvácení a Bezvědomí

Programy Krvácení a Bezvědomí sloučené do jednoho výukového bloku. 
Program na celé dopoledne je vhodný zejména pro děti od třetí do páté třídy.
Tento program je možné objednat i pro veřejnost jako program pro rodiče a děti (podmínka min. 20, max. 40 účastníků - cena dohodou.)

8-11 let, 15 - 30 dětí,
2x90 minut, 160 Kč/divák

OBJEDNAT PROGRAM

Oblast - dramatická výchova a filmová tvorba

Základy filmové a animované tvorby 

Třída si natočí a naanimuje krátký film, zároveň se podívá, jak probíhají jednoduché postprodukční práce (střih, práce se zvukem). Lektor k výuce využívá volně stažitelný program Windows live movie maker, který se dětem může stát startovním programem při tvorbě prvních filmů, dále Pinnacle studio - finančně dostupný střihový program.

15 - 30 dětí, 6-11 let,
90 minut,
80/100 Kč/dítě*

OBJEDNAT PROGRAM 

Dopoledne plné her

Program pro volnější školní dny. Lektor vybírá oblíbené hry, které využívá v hodinách dramatické výchovy. Většina her v sobě nese potenciál pro dětskou kooperaci a utužení vztahů, některé však mají jediný účel a tím je zablbnout si a vybít energii. Program lze objednat na dvě, nebo na čtyři vyučovací hodiny.

15 - 30 dětí, 6-11 let,
90/2x90 minut, 80/160 Kč/dítě*

OBJEDNAT PROGRAM 

Dokument o školní třídě

Děti během jednoho dne natočí krátký dokument o své třídě. Dokument je složený ze dvou částí. V první části odpovídají děti na otázku "Co mě nejvíc baví", nebo na otázku "Čím budu, až budu velký". Na druhou část si každé dítě připraví obrázek s tématem "Kdyby si naše třída mohla cokoliv přát, přála by si...". Lektor se třídou vybere přibližně sedm obrázků. Děti si pak stoupají před obrázky, se kterými nejvíce souzní. Ukázka jednoho z nejstarších programů k vidění zde.

15 - 30 dětí, 6-15 let,
4-5 vyučovacích hodin, 200 Kč/dítě

OBJEDNAT PROGRAM


DIVADLO EDU

Divadlo EDU vzniklo v roce 2018 propojením Jaroslava Hejnice a jeho projetů s Karlínským Spektrem DDM hl. m. Prahy, ve kterém se také většina programů odehrává. Hlavní činností je přinášet dětem i dospělým zábavnou formou užitečné poznatky.
S jednotlivými projekty se však můžete setkávat už od roku 2014.

KDE DIVADLO EDU NAJDETE?

Karlínské Spektrum
DDM hl. m. Prahy - Divadelní sál

Karlínské náměstí 7, Praha 8
Doprava: Tram 8 a 24 - Karlínské náměstí
Metro: B, C - Florenc, B - Křižíkova (cca 10 minut pěšky)

MIMOPRAŽSKÁ PŘEDSTAVENÍ

Do škol, které to mají do Karlína daleko, rád zajedu. Programy pak probíhají převážně ve školních třídách.
Pro střední Čechy mám vyhrazeny zejména středy a pátky.
Rozsáhlejší turné po České republice absolvuji nejčastěji v červnu.

ČASTÉ DOTAZY

Co mají děti očekávat - divadlo, nebo přednášku?
Obojí. V některých programech se téměř nepřednáší. Z dětí se stanou herci, kteří dělají na svém filmu (animace). Jindy děti sledují chvíli přednášku, chvíli scénky, pak se zapojí i samotné (První pomoc).

* Nižší uvedená cena platí při objednání dvou po sobě jdoucích programů v jednom dopoledni. Obykle se spolu domluví dva učitelé z jedné školy, nebo programy objednává ředitel/zástupce (ideálně při objednávkách pro celý první stupeň).
Vyšší cena platí pro jednu třídu v jednom dopoledni.
 
Učitelé a pedagogický doprovod neplatí.


Hraje Divadlo EDU pouze pro školy? 
Většina programů se opravdu uskuteční pro školní kolektivy.
Občas ale zavítám i do mateřských center, knihoven, kulturních domů, SVČ, DDM apod. Velká zábava je dělat společné programy pro rodiče a děti (nejčastěji První pomoc). Tyto akce obvykle nepořádám sám za sebe, ale jsem pozván hostitelskou organizací, která se stará o propagaci akce ad.